Advanced Search

  • SEARCHING...
  • SEARCHING...

Detail Record


XML

Malaysian Journal of Communication. Vol. 30 (1), 2014

1) Pembinaan Metriks Ekuiti Jenama Universiti. -- Haja Mydin Abdul Kuthoos, Shuhaida Md Noor, Nor Hazlina Hashim & Kamaliah Siarap.
2) Determining Digital Maturity among ICT Users in Malaysia. -- Hazita Azman, Ali Salman, Norizan Abdul Razak, Supyan Hussin, Mohd Safar Hasim & Musa Abu Hassan.
3) Malaysian Film Industry in Transformation: Challenges and Potential. -- Jamaluddin Aziz, Hasrul Hashim & Faridah Ibrahim.
4) Rethinking Conservation Communication in Rural Africa: A Case for Indigenous African Communication Systems (IACS). -- Nnaemeka Meribe.
5) Faktor Rintangan ke Atas Kempen Tak Nak Merokok. -- Hanum Hassan, Norhafezah Yusof & Rosna Awang Hashim.
6) Kesignifikanan Model Kepuasan Komunikasi dalam Konteks Pengurusan Maklumat Sektor Awam. -- Wan Idros Wan Sulaiman & Maizatul Haizan Mahbob.
7) Analisis Kualitatif Pembingkaian Akhbar The Star dan Utusan Malaysia Mengenai Kontroversi Majlis “Thanksgiving” di DUMC. -- Muhammad Raqib Bin Mohd Sofian & Adnan Hussein.
8) Hubungkait Komunikasi Kesihatan dengan Kesan Hirarki Isu Kesihatan Terhadap Perubahan Amalan Gaya Hidup Sihat. -- Manimaran Krishnan & Samsudin A Rahim.
9) Media and Information Literacy and Democracy in A Multi-Ethnic Society. -- Lai Oso & Omoye Akhagba.
10) Adaptation and The New Media Technology: A Study on Malaysian Students in Australia and United Kingdom. -- Abdul Latiff Ahmad, Emma Mirza, Rusyda Helma Mohd, Latiffah Pawanteh & Ali Salman.
11) Implikasi Komunikatif Logo Hari Kemerdekaan: Sebuah Nota Penyelidikan. -- Sitinurbayu Mohd Yusoff & Badrul Redzuan Abu Hassan.
12) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Lembah Klang untuk Terus Membaca dan Membeli Melalui Pengiklanan Facebook. -- Lee Hui Er, Normah Mustaffa & Ali Salman.
Kuthoos, Haja Mydin Abdul - Personal Name
Yusoff, Sitinurbayu Mohd - Personal Name
Ahmad, Abdul Latiff - Personal Name
Oso, Lai - Personal Name
Krishnan, Manimaran - Personal Name
Sofian, Muhammad Raqib Bin Mohd - Personal Name
Sulaiman, Wan Idros Wan - Personal Name
Hassan, Hanum - Personal Name
Meribe, Nnaemeka - Personal Name
Aziz, Jamaluddin - Personal Name
Azman, Hazita - Personal Name
Hui Er, Lee - Personal Name
Vol. 30 (1), 2014
2289-1528
e-Journal IK
Dwi Bahasa
School of Media & Communication Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
2014
Malaysia
LOADING LIST...
LOADING LIST...