Advanced Search

  • SEARCHING...
  • SEARCHING...

Detail Record


XML

Malaysian Journal of Communication. Vol. 29 (2), 2013

1) How Independent? An Analysis of GE13 Coverage by Malaysia’s Online News Portal Coverage. -- Linda J. Lumsden.
2) Model Penilaian Kirkpatrick: Mengkaji Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberkesanan Latihan. -- Kamaruzzaman Abdul Manan, Shuhaida Md Nor & Bahiyah Omar.
3) Pemilihan Berita dari Perspektif Wartawan Media Cetak di Malaysia. -- Siti Suriani Othman, Liana Mat Nayan & Lee Kuok Tiung.
4) Issues Related to Internet Diffusion: A Case Study on ICT Related Projects in Sri Lanka. -- Galagedarage Thushari Madhubhashini, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmood & Fauziah Ahmad.
5) Championing Political Campaigning Towards First-Time Voters. -- Nazrin Shahnaz Binti Peer Mohamed.
6) Masyarakat Jepun dalam Pelancongan : Satu Penelitian Budaya. -- Roswati Abdul Rashid, Roslina Mamat, Hazlina Abdul Halim & Normaliza Abdul Rahim.
7) Media Akhbar dan Penggunaan Bahasa Arab Standard Moden. -- Zainur Rijal Bin Abdul Razak.
8) Penerimaan Media Sosial: Kajian dalam Kalangan Pelajar Universiti di Palembang. -- Ika Destiana, Ali Salman & Mohd. Helmi Abd. Rahim.
9) Penentuan Bingkai Berita Keselamatan Awam dari Penelitian Respon Kognisi dan Ekspresi Audiens. -- Julia Wirza Mohd Zawawi & Chang Peng Kee.
10) Asian Dramas and Popular Trends in Malaysian Television Industry. -- Juliana Abdul Wahab, Wang Lay Kim & Sharifah Shahnaz Syed Baharuddin.
11) Kewartawanan dari Warga kepada Warga: Punca Kewujudan dan Perkembangannya di Malaysia. -- Rani Ann Balaraman & Faridah Ibrahim.
12) Trend Pemberitaan Isu Keganasan dalam Akhbar Perdana Malaysia dan Indonesia. -- Dafrizal, Faridah Ibrahim, Chang Peng Kee & Fauziah Ahmad.
Dafrizal - Personal Name
Wahab, Juliana Abdul - Personal Name
Zawawi, Julia Wirza Mohd - Personal Name
Destiana, Ika - Personal Name
Razak, Zainur Rijal Bin Abdul - Personal Name
Rashid, Roswati Abdul - Personal Name
Mohamed, Nazrin Shahnaz Binti Peer - Personal Name
Madhubhashini, Galagedarage Thushari - Personal Name
Othman, Siti Suriani - Personal Name
Manan, Kamaruzzaman Abdul - Personal Name
Lumsden, Linda J. - Personal Name
Balaraman, Rani Ann - Personal Name
Vol. 29 (2), 2013
2289-1528
e-Journal IK
Dwi Bahasa
School of Media & Communication Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
2013
Malaysia
LOADING LIST...
LOADING LIST...